I Malmö

panel-malmo

25 mars kl 13.00 – 15.00

Plats: Svenskt Näringsliv, Navigationsgatan 1A, Malmö

Program

Introduktion, 10 minuter

Tommy Nilsson, Transportföretagens regionkontor Malmö, hälsar välkomna.

Därför ökar resor och transporter

Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen.

Transportbranschens företrädare – Så här arbetar vi i med att tillgodose marknadens behov och med att minimera störningar

Ulf Jönsson, VD Börje Jönssons Åkeri AB, åkeri med både inrikes och utrikes transporter.
Jonas Kempe, vice VD Nobina, representerar bussbranschen.
Mikael Olsson VD för Mercedes-Benz Malmö, försäljare av alla sorters fordon.

Perspektiv från våra förtroendevalda

Boriana Åberg (M), riksdagsledamot och suppleant i trafikutskottet.
Carl-Johan Sonesson (M), Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne.
Andreas Schönström (S), kommunalråd Malmö med ansvar för trafikfrågor.

Vad säger opinionen?

Petter Birgersson, politisk chefredaktör Ystads Allehanda.
Johanna Nylander, krönikör Kristianstadsbladet.
Csaba Bene Perlenberg, ledarskribent Kvällsposten och GT.

Tommy Nilsson, Transportföretagen, avslutar.

Referat

Det nya köpbeteendet med allt mer näthandel har ökat behovet av transporter. Samtidigt vill många kommuner minska antalet transporter och göra städernas centrum bilfria i allt högre grad. Allt fler ska helst åka kollektivt, men flexiblare arbetstider ställer krav på individuellare transportlösningar. Det ska bli dyrare att äga och köra bil, men vi har inte heller råd att låta bussar gå överallt alltid.

Hur går detta ihop och hur ska det lösas framöver? Måndag den 25 mars anordnades det första av Transportföretagens Mobilitetssamtal i Malmö för att försöka finna ett svar.

Tommy Nilsson från Transportföretagen hälsade välkomna till Malmö och dagens seminarium.

Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen, tyckte det var roligt att vara i Malmö – annars är nio av tio transportpolitiska seminarium i Stockholm, där man lätt får intrycket att Götgatspuckeln är Sveriges största trafikfråga. Men det beror 300 00 personer innanför tullarna i Stockholm, och 9,7 miljoner människor finns någon annan stans. Transporter är viktiga, och det börjar märkas även i media. Enligt DN pågår det ett internt uppror inom Socialdemokraterna om bristerna i partiets landsbygdspolitik, och mycket tyder på att situationen är liknande i andra partier.

Men transporter diskuteras sällan ur en ideologisk synvinkel, trots att frågan om vår mobilitet är i högsta grad ideologiskt.

Anders Ydstedt, författare till boken Ständigt På väg och dagens moderator, konstaterade att transporterna blir allt fler – men också allt miljövänligare. Ändå diskuteras hur man ska kunna minska trafiken, som om det skulle ett självändamål.

I den första panelen tog branschföreträdarna plats. Ulf Jönsson, VD Börje Jönssons Åkeri AB, höll med om att efterfrågan ökar – men att det måste bli lättare att köra i Sverige. 

Jonas Kempe, vice VD Nobina, konstaterade att det är lätt att möta en ökande efterfrågan i de större städerna, men att det behövs ett nytt erbjudande för kollektiva transporter på landsbygden. Kanske går tanken om anropsstyrd trafik att vidareutveckla, Nobina genomför just nu pilotförsök på olika lösningar runt om i Sverige. Men inställningen till kollektivtrafik blir allt bättre, och resenärerna allt nöjdare.

Mikael Olsson, VD för Mercedes-Benz Malmö, berättade att de första elektrifierade lastbilarna för citybruk redan är i produktion, med teknik som kommer att göra transporter inom städerna utsläpps- och bullerfritt. De första är redan levererade, vilket är viktigt att komma ihåg i diskussionen om framtidens transporter. Många av de bieffekter som politiken säger sig vilja motverka håller tekniken på att lösa ändå.

I panel två fick lokala förtroendevalda ge sin syn på framtidens mobilitet. Carl-Johan Sonesson (M), Regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, konstaterade att alla mätningar visar att bilarna kommer bli fler åtminstone fram till 2040, och att man helt enkelt måste ta höjd för det i planeringen. Bara på E6 mellan Helsingborg och Malmö räknar Trafikverket med att trafiken kommer öka 50 – 75 procent. Bilarna blir tystare och miljövänligare, och då är det heller inget problem med ökningarna så länge man planerar infrastrukturen därefter.

Boriana Åberg (M), riksdagsledamot och suppleant i trafikutskottet, menade att ökade transporter tvärtom är en önskvärd utveckling, eftersom de följer och i vissa fall leder ekonomisk tillväxt. Politikernas uppgift är just att förbereda infrastrukturen för det. 

Andreas Schönström (S), kommunalråd Malmö med ansvar för trafikfrågor, saknade mjukvaruperspektivet. Han menar att det handlar om att dela de fordon och det utrymme i städerna som finns på ett smartare sätt – och få de olika transportsätten att funka bättre tillsammans.

Den avslutande panelen gav opinionens syn på mobiliteten. Samtliga var eniga om att efterfrågan på transporter och resor kommer öka. Johanna Nylander, krönikör Kristianstadsbladet, konstaterade att alla transporter som sker löser ett problem i ekonomin, genom att fördela resurser eller fördela människor mellan olika platser. Det är ett grundläggande fundament både för vår ekonomi och för vårt samhälle i stort. Miljöfrågan är naturligtvis inte oviktig, men transporter löser också miljöproblem i och med att resurser omfördelas och produktion kan ske på de platser där det finns bäst förutsättningar.

Csaba Bene Perlenberg, ledarskribent Kvällsposten och GT, menade att det är få politikområden som omgärdas av så mycket dumheter som just transportfrågorna. Det är mycket ensidiga, absolutistiska lösningar – från båda håll. Trots att man är enlig om att transportbehovet kommer öka – samtidigt ser man från flera politiska håll tendenser att vilja hindra vissa typer av transporter eller transportslag, och duckar därför för att förbereda för nödvändiga kapacitetshöjningar. Flygskatten är ett exempel, som ju egentligen är en Arlandaskatt – även om det ska vara en nationell lösning har den i princip noll effekt söder om Jönköping, där man väljer Kastrup istället.

Petter Birgersson, politisk chefredaktör Ystads Allehanda, konstaterade att i hans hemstäder Trelleborg och Ystad har båda kommunerna satsat miljardbelopp på att utöka sina hamnar – som ligger fyra mil från varandra. Transportfrågorna måste lyftas, och det måste finnas en gemensam plan. Dock har ingen av kommunerna fungerade spårtransporter, vilket kommer innebära ökade vägtransporter – och det har man ännu inte tagit höjd för.

Anders Ydstedt konstaterade sammanfattningsvis att det finns stora utmaningar för att garantera framtidens transporter – men också gott om lösningar, om man bara väljer att använda dem.