I Göteborg

panel-goteborg

24 september kl 13.00-15.00

Plats: Svenskt Näringsliv, Södra Hamngatan 53, Göteborg

 

Program

Välkomna

Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv, hälsar välkomna.

Därför ökar resor och transporter

Cecilia Lagerdahl, Transportföretagen.

Transportbranschens företrädare – Så här arbetar vi i med att tillgodose marknadens behov och med att minimera störningar

Sven-Olof Gudmundsson, Circle-K i Sannarp
Claes Sundmark, vice VD och Jens Larsson, ansvarig public affairs, Göteborgs Hamn AB
Thomas Fleischer, chef för public affairs, Volvo Cars

Perspektiv från våra förtroendevalda

Sofia Westergren, riksdagsledamot (M)
Helena Holmberg, vice ordförande regionutvecklingsnämnden (L)
Naod Habtemichael, kommunalråd (C) i Göteborg

Vad säger opinionen?

Anela Murguz, Borås Tidning
Henrik Ekelund, Svensk Handel
Rudolf Antoni, Svenskt Näringsliv

Referat

Tisdag den 24 september hölls turnéns andra Mobilitetssamtal i Göteborg, och intresset var stort. Inför den församlade publiken samtalade tre paneler om mobilitet, transporter och framtiden.

Svenskt Näringsliv regionchef Rudolf Antoni hälsade välkommen under en intensiv dag då Svenskt Näringsliv även lanserade årets rapport om kommunernas företagsklimat. Han berättade att värdstaden Göteborg för första gången hade klättrat uppåt i rankingen, men att det fanns mycket kvar för staden att arbeta med.

Transportföretagens Cecilia Lagerdahl berättade i sin inledning att transportföretagen representerar alla transportslag – och påminde om att de ju ofta samverkar. Hon underströk vikten av sakliga samtal kring transport och mobilitet – även om det finns utmaningar behöver vi ju alla transportera oss, både gods och människor.

Välstånd och transporter hänger ihop, konstaterade Lagerdahl. Speciellt i ett land som Sverige, litet och exportberoende men också med stora ytor. Att begränsa transporter är att begränsa utvecklingen.

Göteborg är ett gott exempel. Stadens hamn är Nordens största och omgiven av flera mindre, en stor del av Sveriges import och export passerar igenom här. Det innebär ett enormt logistikpussel, för innan och efter varorna korsar havet ska de transporteras från producent och till slutkonsument, ofta med lastbil.

Dagens moderator Anders Ydstedt startade panelerna med att fundera över varför det finns ett sådant motstånd mot mobilitet. Utan transporter skulle ju samhället bokstavligen stanna. Visst finns det störningar med de flesta transportslag, men då är det ju de som ska hanteras. Han konstaterade att transportslag ofta ställs mot varandra i debatten, och att det riskerar att bli kontraproduktivt – alla fyller de sin roll i det logistiska pusslet.

Claes Sundmark, vice VD för Göteborgs Hamn berättade att man i Göteborg har en ovanligt bra balans mellan import och export, vilket underlättar det logistiska pusslet avsevärt. Man arbetar också hårt med att förbättra logistiken kring packning och lossning. Till exempel genom att utveckla triangeltransporter, där varor lossas ur container i exempelvis Stockholm för att sedan gå upp till Borlänge och packas innan den går tillbaka till hamnen för vidare transport – bra mycket effektivare än att skicka tomma containrar kors och tvärs över landet.

Thomas Fleischer, chef för public affairs på Volvo Cars, gav en bild av en bransch i snabb förändring. Han berättade att en ny generation konsumenter driver utvecklingen, och att de utmärks av att de är uppkopplade, bekväma och engagerade. Elektrifieringen går fort och till 2025 beräknar företaget att man ska ha sålt en miljon elbilar. Då kommer också varannan bil som rullar ut från fabriken vara en ren elbil. Framtidens bil är säker, självkörande och delad, tror Fleischer. Den kommer aldrig att behöva parkera och slits därför naturligtvis hårt, men det innebär också att bilflottan alltid kommer ha den senaste tekniken – och vara säkrast möjliga.

Sven-Olof Gudmundsson, VD för Circle-K i Sannarp, inledde med en spaning och pengar och tid. Han berättade att det ligger en Netto tvärs över gatan från hans mack, och i lördags hade han jämfört deras försäljningssiffror för drickor i halvlitersflaska. Circle-K hade sålt dubbelt så många som Netto – trots att mackens var dubbelt så dyra. Varför? Därför att på Circle-K tar det trettio sekunder att smita in och köpa en dricka, på Netto åtminstone tre minuter. Vi värderar tid allt högre – och bekvämlighet. Det kommer slå igenom på alla områden, spådde Gudmundsson, inte minst hos transporter och resor.

Sofia Westergren, riksdagsledamot för Moderaterna, höll med om att tiden är framtiden. Hon konstaterade att vår lust att resa eller handla, lokalt eller globalt, inte visade några tecken på att mattas av och att politiken måste ta höjd för det. Men Westergren varnade också för det vi ser och det vi inte ser – och att politiken bör akta sig för att vara allt för detaljerade i sina framtidsversioner.

Helena Holmberg, vice ordförande regionutvecklingsnämnden för Liberalerna, underströk att klimatomställningen även innebar en kompetensomställning. Elektrifieringen och utvecklingen av nya, smartare transporter kräver duktiga tekniker och ingenjörer för att utvecklingen inte ska stanna av. Hon konstaterade att det finns omedelbara behov för 190 miljarder i infrastrukturinvesteringar, många av dem svårt eftersatta. Ska vi vara klimatneutrala till 2045–2050 är det väldigt mycket investeringar som behöver göras, för att sluta röra på oss är faktiskt inget alternativ.

Naod Habtemichael, centerpartistiskt kommunalråd i Göteborg, menade att det är viktigt att skilja på klimat och miljö, och konstaterade att Göteborg har svåra problem med dålig närmiljö. Vi har en nollvision för döda i trafiken, ändå är det många som dör i förtid av smutsig luft. Han tycker att vi måste ha ambitiösa mål, men att de bör vara teknikneutrala. Politiker vare sig kan eller bör förutsäga vilken teknik som kommer om fem-tio år. Hur etanol som drivmedel hanterades i Sverige är ett avskräckande exempel på hur mycket som kan gå fel.

Alla tre tror att framtidens mobilitet kommer vara tyst, ren och säker – även om Helena Holmberg tror att det kommer bli en utmaning.

Anela Murguz, ledarskribent på Borås Tidning, menade att det nog är bra att tala om framtiden, men att det är mycket som inte fungerar här och nu. Det är svårt att ta sig från Borås till Göteborg med buss eller bil på grund av köbildning, och det är snudd på omöjligt med tåg. Det påverkar inte bara människor. Textilstaden Borås är på väg att ta klivet över till E-handeln, men logistiken kring staden blir en stoppkloss. Hon konstaterade att mobilitet och logistik är ämnen som berör läsarna, mer än man kan föreställa sig.

Henrik Ekelund, näringspolitisk expert på Svensk Handel, konstaterade att nya kundgrupper med nya köpbeteenden driver utvecklingen. Den traditionella logistikkedjan från tillverkare till lager till butik är på väg ut, och mer och mer går direkt från tillverkare till slutkund. Men utvecklingen är inte lika linjär som man skulle kunna tror, till exempel är det oftare en kund gör research online och sedan handlar i butik än tvärt om. Tillgång till parkering och öppettider är fortfarande frågor som engagerar.

Man får inte glömma att det finns flera perspektiv, konstaterade Svenskt Näringslivs Rudolf Antoni. Mobilitet diskuteras ofta ur ett urbant perspektiv och det är också där den nya tekniken tenderar att slå igenom först – samtidigt som mobilitet är en fråga om att överhuvudtaget kunna ta sig till jobbet utanför storstäderna.