VÄLKOMMEN TILL TRANSPORTFÖRETAGENS MOBILITETSSAMTAL

Det nya köpbeteendet med allt mer näthandel har ökat behovet av transporter. Vår besöksindustri blir en allt viktigare näring, vilket också kräver välfungerande färdmedel. Import och export som går via hamnar hade inte heller fungerat utan transporter.

Samtidigt vill många kommuner minska antalet transporter och göra städernas centrum bilfria i allt högre grad. Allt fler ska helst åka kollektivt, men flexiblare arbetstider ställer krav på individuellare transportlösningar. Det ska bli dyrare att äga och köra bil, men vi har inte heller råd att låta bussar gå överallt alltid. De flesta transporter går på våra vägar men är de tillräckligt bra för att klara framtidens behov?

Hur går detta ihop och hur ska det lösas framöver? Det sägs ibland att vi måste minska både resande och transporter. Samtidigt ser vi att efterfrågan ökar. Har mobiliteten ett syfte i sig eller är det bara ett redskap? Hur viktig är den fria rörligheten? Hur arbetar olika delar av transportbranschen för att minska störningar?

Ett trevligt och resonerande – men snabbt – samtal om dessa frågor sker med politiker, opinionsbildare och trafik- och transportbranschens företrädare. Vi undviker högröstad debatt och ägnar oss åt de bredare penseldragen.

Kommande Mobilitetssamtal

Mer information kommer!

Genomförda Mobilitetssamtal